Αγαπητά εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου μας,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Συλλόγου, Αριστοτέλους 64, 1ος όροφος, θα διεξαχθούν : ειδική καταστατική γενική συνέλευση με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού του Συνδέσμου και στη συνέχεια τακτική γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες, όπως περιγράφεται στη σχετική πρόσκληση που ακολουθεί :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Καλούνται τα μέλη του Φ.Ο.Σ. «Ο ΠΑΝ» σε Ειδική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία του Συλλόγου, Αριστοτέλους 64, 1ος όροφος.

ΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που θα έχουν καταβάλει τη συνδρομή και του τρέχοντος έτους μέχρι την ημέρα της Συνέλευσης.

Από αρχές Σεπτεμβρίου και στο γραφείο του Συνδέσμου, θα διατίθεται η εισηγητική έκθεση του Δ.Σ. για τα μέλη που επιθυμούν να ενημερωθούν.

Την ίδια μέρα (Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017) και μετά την Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου να προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:

  1. Ανάδειξη Προεδρείου
  2. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  3. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ.
  4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης με υποβολή Ισολογισμού, Απολογισμού καθώς και Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων, ανακοινώσεις Δ.Σ., προτάσεις μελών.
  1. Έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης του Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  3. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017, την ίδια ώρα και στην αυτή αίθουσα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν. Η υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στα Γραφεία του Συνδέσμου.»

Παρακαλούμε όλα τα μέλη να παρευρεθούν στις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα για τη διευκόλυνση σας και να υποστηρίξετε την πρόοδο και τη συνέχεια του Συλλόγου μας στο χρόνο.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της Γενικής Γραμματέως κας Τζουτζάκη (6974471345) και του Προέδρου κ. Ξενιώτη (6972098727).

 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος: Γιώργος Ξενιώτης

Τα μέλη του Δ.Σ.