19/11/21
Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, να προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ έως 13:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου (Αριστοτέλους 64, Αθήνα).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:
  1. Ανάδειξη Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  3. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης με υποβολή Ισολογισμού, Απολογισμού.
  5. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων, της οικονομικής διαχείρισης και επί του κτήματος – Προτάσεις.
  7. Έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης, και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2023, στα γραφεία του Συνδέσμου επί της οδού Αριστοτέλους 64 στην Αθήνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται, μέχρι την 16 Νοεμβρίου 2023, στην Πρόεδρο και στη Γραμματέα του Συνδέσμου (τηλ. 6946477386, 6974471345), καθώς επίσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του καταστατικού του Συνδέσμου.
Αθήνα, 09/11/2023
                                   Η Πρόεδρος
                             Η Γενική Γραμματέας