Ανάβαση στον Ταΰγετο με τον Πάνα - 2-3/12/2023

2-3/12/23 Ο σύλλογός μας το Σαββατοκύριακο 02-03...


Με τον Πάνα στην Ορεινή Κυνουρία, 4-5/11/23

4-5/11/23 Η επόμενη φθινοπωρινή εξόρμηση του...


Με τον Πάνα στο δρυοδάσος Μογγοστού, Κυριακή 1/10/2023

1/10/23 Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου ο σύλλογος...


Μαίναλο & σπήλαιο Κάψια, Κυριακή 2 Απριλίου 2023

2/4/23 Την Κυριακή 2 Απριλίου ο σύλλογός μας...


Με τον Πάνα στη Μικρή Ζήρεια, 21-22/1/2023

21-22/01/23 Ο σύλλογός μας ξεκινάει τις...


Ελικώνας: Ζερίκι - Κυριάκι Κυριακή 11/12/2022

11/12/22 Ο Πάνας, πιστός φίλος και λάτρης των...