Ημερομηνία/Ώρα
15/05/2022

Κατηγορία


Δρυόδασος Μογγοστού – Ορεινή Κορινθία

Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια

Υπεύθυνοι εκδρομής: Ιωάννα Μαρτάκη