Ημερομηνία/Ώρα
30/01/2022

Κατηγορία


Μπάφι – Σκίπιζα – Μόλα (Κοπή Πίτας)

Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια

Υπεύθυνοι εκδρομής: Βαγγέλης Κουτσελίνης