6/10/19

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, να προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ έως 14:00 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου, που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Αριστοτέλους 64.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:

1. Ανάδειξη Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

3. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης με υποβολή Ισολογισμού, Απολογισμού, καθώς και προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης.

5. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων, της οικονομικής διαχείρισης και επί του κτήματος – Προτάσεις.

7. Έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης, του προϋπολογισμού επόμενης χρήσης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται, μέχρι την 02 Οκτωβρίου 2019, στα γραφεία του Συνδέσμου, μέχρι τη δύση του ηλίου, καθώς επίσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του καταστατικού του Συνδέσμου.

 

Αθήνα, 16/09/2019

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας