7/11/21

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη του Συνδέσμου, να προσέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 07 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, Πλατεία Κάνιγγος).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα εξής:

1. Ανάδειξη Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.

3. Απολογισμός πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Έκθεση οικονομικής διαχείρισης με υποβολή Ισολογισμού, Απολογισμού, καθώς και προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης.

5. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

6. Συζήτηση επί των πεπραγμένων, της οικονομικής διαχείρισης και επί του κτήματος – Προτάσεις. Ανάδειξη μελών του Συνδέσμου ως επιτίμων.

7. Έγκριση των πεπραγμένων και της οικονομικής διαχείρισης, του προϋπολογισμού επόμενης χρήσης και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.

8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σε 7 ημέρες, δηλαδή την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα προσέλθουν.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται, μέχρι την 04 Νοεμβρίου 2021, στα γραφεία του Συνδέσμου, μέχρι τη δύση του ηλίου, καθώς επίσης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 42 του καταστατικού του Συνδέσμου.

 

Αθήνα, 20/10/2021

Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας