Ημερομηνία/Ώρα
20/11/2022

Κατηγορία


Χαράδρα Φλαμπουρίτσας

Βαθμός Δυσκολίας: Μέτρια

Υπεύθυνοι εκδρομής: Συρμάνογλου Π. – Μαντά Μ.